Sử dụng hosting miễn phí với Heroku | Tủ Sách Vàng

Hosting on Heroku – Sử dụng hosting miễn phí với Heroku | Tủ Sách Vàng


Sử dụng hosting miễn phí với Heroku | Tủ Sách Vàng

Hosting on Heroku

Tặng bạn 30 khóa học miễn phí
Về lập trình web và tiếp thị liên kết
Tất cả đều có trên

👉 Đặt vé máy bay giá rẻ:
👉 Đăng ký kênh:
👉 Fanpage:

#tusachvang #datmatrung #nguyenhaitrung
#hoctuxa #longvantu #bangdang #seoimk
#seoims #hocthietkeweb #gioinet #vnbay
#datvemaybay #photocopy #thietkeweb

you search:

Hosting on Heroku

Sử dụng hosting miễn phí với Heroku | Tủ Sách Vàng

7 thoughts on “Hosting on Heroku – Sử dụng hosting miễn phí với Heroku | Tủ Sách Vàng

 1. Bước copy chữ heroku login ấn enter nó báo lỗi như này anh ơi

  heroku : The term 'heroku' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file,

  or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that

  the path is correct and try again.

  At line:1 char:1

  + heroku login

  + ~~~~~~

  + CategoryInfo : ObjectNotFound: (heroku:String) [], CommandNotFoundException

  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *