Bài 5 upload website từ  localhost lên hosting free và chạy web

Up Database Lên Hosting – Bài 5 upload website từ localhost lên hosting free và chạy web


Bài 5 upload website từ localhost lên hosting free và chạy web

Up Database Lên Hosting

Bài 5 upload website từ localhost lên hosting free và chạy web.

you search:

Up Database Lên Hosting

Bài 5 upload website từ localhost lên hosting free và chạy web

6 thoughts on “Up Database Lên Hosting – Bài 5 upload website từ localhost lên hosting free và chạy web

  1. ad ơi, khi chạy website thì bị lỗi CSS, e cũng không truy cập được trang wp-admin, nhấp vào link có trong trang web vẫn còn đường dẫn localhost. Giờ em phải sửa lỗi đó như thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *