Cách trỏ tên miền và đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Cpanel

Up Database Lên Hosting – Cách trỏ tên miền và đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Cpanel


Cách trỏ tên miền và đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Cpanel

Up Database Lên Hosting

Đưa website từ Localhost lên Hosting là công việc quan trọng để website có thể hoạt động trên Internet. Trong video này Edugate sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn từ cách trỏ tên miền đến việc đưa website WordPress lên hosting Cpanel. Chúc các bạn thành công!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EDUGATE
Hotline: 0936.592.236
Website:

you search:

Up Database Lên Hosting

Cách trỏ tên miền và đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Cpanel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *