Cách upload website từ localhost lên host nhanh nhất, ít gặp lỗi

Up File Lên Hosting – Cách upload website từ localhost lên host nhanh nhất, ít gặp lỗi


Cách upload website từ localhost lên host nhanh nhất, ít gặp lỗi

Up File Lên Hosting

Video hướng dẫn cách thức upload toàn bộ mã nguồn website từ localhost lên host nhanh nhất, ít phát sinh lỗi. Thông qua việt nén mã nguồn thành từng file ZIP nhỏ theo yêu cầu của hosting và thực hiện thông qua chức năng “Nhập website”.
Link đăng ký host miễn phí (link giới thiệu để ad kiếm thêm điểm giới thiệu mà thôi chứ không có gì cả):

Các bạn cũng có thể vào link trực tiếp sau nếu không muốn cho ad điểm giới thiệu: hostinger.vn
Thực hiện:

you search:

Up File Lên Hosting

Cách upload website từ localhost lên host nhanh nhất, ít gặp lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *