FILEZILLA  Hướng dẫn upload file lên host bằng filezilla

Up File Lên Hosting – FILEZILLA Hướng dẫn upload file lên host bằng filezilla


FILEZILLA Hướng dẫn upload file lên host bằng filezilla

Up File Lên Hosting

you search:

Up File Lên Hosting

FILEZILLA Hướng dẫn upload file lên host bằng filezilla

One thought on “Up File Lên Hosting – FILEZILLA Hướng dẫn upload file lên host bằng filezilla

  1. có cái cần hỏi thì cứ trực cmt trực tiếp ở đây là được. anh vào check , nếu biết anh trả lời .
    . Cảm ơn Admin đã chia sẻ video. Đã dùng Flash FXP và CuteFPT thấy khá ổn, FileZilla Client mình thấy giao diện hơi rối mặc dù nó đã được cài sẵn kèm theo XAMPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *