Hướng dẫn upload code web lên host godaddy bằng filezila - Hosting  wordpress

Up File Lên Hosting – Hướng dẫn upload code web lên host godaddy bằng filezila – Hosting wordpress


Hướng dẫn upload code web lên host godaddy bằng filezila – Hosting wordpress

Up File Lên Hosting

Đăng ký nhận danh sách mạng tiếp thị liên kết hoa hồng cao: Link giảm giá mua hosting, domain …

you search:

Up File Lên Hosting

Hướng dẫn upload code web lên host godaddy bằng filezila – Hosting wordpress

8 thoughts on “Up File Lên Hosting – Hướng dẫn upload code web lên host godaddy bằng filezila – Hosting wordpress

  1. Ad cho hỏi là: ta đẩy webcode lên hot rồi, sau đó phải vào đâu để tạo được tài khoản account admin, rồi đường dẫn để còn biết mà vào chỉnh sửa …mong chia sẻ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *