Hướng dẫn upload file lên hosting cpanel

Up File Lên Hosting – Hướng dẫn upload file lên hosting cpanel


Hướng dẫn upload file lên hosting cpanel

Up File Lên Hosting

Hướng dẫn thao tác upload file lên hosting cpanel
1. Dùng chức năng file manager của Cpanel
2. Dùng phần mềm upload file zilla

Nếu bạn muốn upload nhiều file thì tốt nhất bạn nên nén file thành định dạng .zip hoặc .taz.gz để upload lên hosting hay server sau đó mới giải nén bởi vì khi bạn upload nhiều file lên cùng một lúc có thể bị tường lửa của server chặn lại.

Các bài hướng dẫn khác xem thêm tại:
Xem thêm tại:
Dịch vụ Domain –
Dịch vụ Hosting –
Dịch vụ Server –
Dịch vụ Email –
Thiết kế web –

you search:

Up File Lên Hosting

Hướng dẫn upload file lên hosting cpanel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *