Hướng dẫn upload website lên host bằng FTP FileZilla

Up File Lên Hosting – Hướng dẫn upload website lên host bằng FTP FileZilla


Hướng dẫn upload website lên host bằng FTP FileZilla

Up File Lên Hosting

Ở đây mình hướng dẫn upload website lên host, bạn có thể dùng cách này để upload các mã nguồn website khác như VBB hay xenforo, v.v… lên host.

you search:

Up File Lên Hosting

Hướng dẫn upload website lên host bằng FTP FileZilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *